KehräMedia Oy

Tilaushistorioiden ammattilainen


KehräMedia Oy on tieteellinen, korkeatasoinen kustantaja ja tutkimustiedon tuottaja. Meillä on useiden vuosikymmenien kokemus tieteellisestä, moni- ja poikkitieteellisestä tutkimustoiminnasta ja siihen liittyvästä kustannustoiminnasta.

Kaikki julkaisumme ovat vertaisarvioituja. Julkaisemme korkeatasoisia monografioita, väitöskirjoja sekä artikkelikokoelmia. Teemme tilauksesta tieteellistä tutkimusta mm. infrastruktuuriin, erityisesti vesihuoltoon ja sähköön liittyvistä tutkimusaiheista. Projektin vastuuhenkilö on aina dosenttitasoinen tutkija.

Tarvittaessa saatte meiltä esimerkiksi toimialanne tai yrityksenne historian tai tieteellisen tutkimuksen määritellystä aiheesta alkumetreiltä valmistuneeseen lopputuotteeseen ja sen julkistamiseen asti.

Meillä on tästä referenssinä kymmeniä toteutuneita hankkeita, joista saa pyydettäessä lisätietoja. Asiakkainamme on mm.lukuisia suomalaisia kaupunkeja ja niiden liikelaitoksia.

Tarina


KehräMedia Oy on perustettu vuonna 1998 ja se kustantaa tieteellisiä, vertaisarvioituja julkaisuja ja noudattaa arviointiprosesseissaan ja julkaisutoiminnassaan TSV:n vertaisarvioitu-tunnukselle laadittuja ohjeita. KehräMedia on yrityshistorioiden ammattilainen